Preise

  6    Stunden           8,00 €  
12    Stunden          12,00 €  
  1    Tag          17,50 €  
  3    Tage          45,00 €  
  1    Woche        100,00 €